Bränsletillägg december 2018 - Williamsson Transport

Bränsletillägg december 2018

Bränsletillägget för december 2018 är +5,5 %, giltigt från och med 3.12.2018. Detta baserar sej på det skattefria medelvärdet av SKAL:s uppföljning av priser på Diesel av mellankvalitet för november 2018.

Fr.o.m. årsskiftet följer vi inte längre upp bränsleindexet enligt den gamla modellen. Vi följer kontinuerligt med bränslepriserna och dess inverkan på transportkostnaderna. Bränsletillägget granskas varje månad. Följ gärna med bränslepris-historiken här