Bränsletillägg december - Williamsson Transport

Bränsletillägg december

Bränsletillägget är oförändrat, samma som i november  dvs –0,1%! Detta baserar sej på det skattefria medelvärdet av SKAL:s uppföljning av priser på Diesel av mellankvalitet för november månad.

Enligt det gamla sättet att räkna är bränsletillägget 16,6 % på samma nivå som november. Detta gäller för offerter gjorda innan 3.9.2015.
Vi följer kontinuerligt med bränslepriserna och dess inverkan på transportkostnaderna. Bränsletillägget granskas varje månad. Följ gärna med bränslepris-historiken här.