Bränsletillägg januari 2022 - Williamsson Transport

Bränsletillägg januari 2022

Bränsletillägget för januari är +8,0%, giltigt från och med 1.1.2022. Detta baserar sej på det skattefria medelvärdet av SKAL:s uppföljning av priser på Diesel av mellankvalitet för december 2021.

Fr.o.m. årsskiftet följer vi inte längre upp bränsleindexet enligt den gamla modellen. Vi följer kontinuerligt med bränslepriserna och dess inverkan på transportkostnaderna. Bränsletillägget granskas varje månad. Följ gärna med bränslepris-historiken här.