Bränsletillägg januari 2023 - Williamsson Transport

Bränsletillägg januari 2023

Bränsletillägget för januari är +12,0%, giltigt från och med 1.1.2023. Detta baserar sej på det skattefria medelvärdet av SKAL:s uppföljning av priser på Diesel för december 2022.

Fr.o.m. årsskiftet följer vi inte längre upp bränsleindexet enligt den gamla modellen. Vi följer kontinuerligt med bränslepriserna och dess inverkan på transportkostnaderna. Bränsletillägget granskas varje månad. Följ gärna med bränslepris-historiken här.