Kvalitet, miljö och säkerhet - Williamsson Transport

Kvalitet, miljö och säkerhet

 

 

 

 

VI VILL ATT VARJE TRANSPORT BLIR EN GOD REFERENS FÖR FRAMTIDA UPPDRAG

Seriösa och målmedvetna insatser krävdes av både ledning och personal innan vi fick vårt kvalitetscertifikat (ISO 9001) den 9.3.2005 och blev miljöcertifierade (ISO 14001) den 10.9.2007. Certifikaten är med andra ord ingen självklarhet eftersom arbetet kontrolleras med jämna mellanrum. På den här sidan kan du läsa mer om vår kvalitets-, miljö- och säkerhetspolicy.

KVALITET OCH MILJÖ

Vi vill överträffa det traditionella sättet att tänka – i rätt tid, till rätt plats – genom att utföra alla transporter på ett så effektivt, miljövänligt och trafiksäkert sätt som möjligt. Det innebär bland annat att vi minskar miljöeffekterna av våra fordon, undviker föroreningar och följer aktuell miljölagstiftning. Vårt ledningssystem utvecklas hela tiden. Dessutom satsar vi på kunniga och engagerade medarbetare samt fungerande kommunikation och samarbete – både internt och externt. Vi är stolta över vår moderna fordonspark som uppfyller de högsta utsläppsnormerna (Euro6). För att uppehålla kvaliteten byts alla fordon ut till nya senast vid åtta års ålder.

Kvalitetscertifikatet och miljöcertifikatet garanterar att vi ständigt arbetar för tre saker: kvalitet, miljö och säkerhet.

TRAFIKSÄKERHET

För oss är det ytterst viktigt att våra chaufförer mår bra och är tillräckligt utvilade för att kunna köra säkra transporter. Till trafiksäkerhetsarbetet hör till exempel att vi förhindrar användningen av alkohol och droger, följer arbetstidsbestämmelserna, iakttar bestämmelser kring totalvikten samt beaktar väderförhållanden och andra yttre omständigheter. Dessutom ser vi till så att hela personalen känner till de nyaste bestämmelserna kring lastsäkring och ADR-klassat (dvs. farligt) gods.