Q&A - Williamsson Transport

Q&A

 

 

 

 

Här är några vanliga frågor som våra importkunder brukar fundera på:

Hur definieras ett nytt fordon?

Ett fordon som har en motor med en cylindervolym på över 48 cm³ eller en effekt på över 7,2 kW anses vara nytt om det har varit i bruk högst 6 månader eller har körts högst 6 000 km.

Måste alla handlingar vara original eller räcker det med en kopia?

När fordonet hämtas ska alla fordonets handlingar samt registerbeviset ges till köparen eller kuriren som hämtar bilen. Alla handlingar bör vara original eftersom kopior inte godkänns när bilen registreras i Finland.

Kan jag köra en importerad bil när jag får nycklarna i handen?

Innan ett importerat fordon tas i bruk måste det besiktigas och registreras i Finland. Vid registreringen behövs följande handlingar:
1. Ett specificerat köpebrev eller överlåtelseintyg som anger att du har äganderätt till fordonet.
2. Tullens bilskattebeslut. Innan du kan registrera det importerade fordonet i Finland måste bilskatten betalas. Tullens bilskattebeslut intygar att allt är i sin ordning.
3. En trafikförsäkring. Denna obligatoriska försäkring kan du teckna hos ett försäkringsbolag före registreringen eller vid besiktningsstationen i samband med registreringen.
Ett giltigt intyg över godkänd registreringsbesiktning. Detta intyg skrivs ut efter att besiktningen blivit godkänd vid besiktningsstationen. Samtidigt får du fordonets registreringsintyg och -skyltar. Bekanta dig med prislistan här.

Kan jag flytta över bilen till Finland när som helst?

Om du vill köra bilen, t.ex. från Sverige till Finland, innan bilskattebeslutet är godkänt behöver du specialtillstånd av tullen. Tillståndet, dvs. tillfälliga registerskyltar, möjliggör att en privatperson som importerar ett fordon för eget bruk får köra i högst tre månader utan att betala skatt och utan att registrera fordonet i Finland. För att ansökan ska beviljas bör fordonet bl.a. ha en trafikförsäkring. Dessutom måste registreringsbesiktningen av fordonet påbörjas inom tio dagar efter att tullen beviljat tillståndet. Du kan ansöka om tillståndet genom att fylla i tullblanketten “Anmälan om ibruktagande av fordon” på tullens webbsida. Observera att du inte behöver ansöka om tillfälliga registerskyltar för själva transporten*. Om du beställer transporten av oss behöver inte heller fixa fram ett annat fordon som kör hem din nya pärla.

* gäller bilar som är registrerade i Sverige eller övriga EU-länder.

Hur mycket skatt måste jag betala på importerade fordon?

Tullen bestämmer skatten på basen av hur mycket skatt som återstår på motsvarande fordon i Finland. På tullens webbsida kan man se hur man har bestämt marknadsvärdet och skatteandelen på redan importerade fordon.