Beställning 101 - Williamsson Transport

Beställning 101

 

 

 

 

FRÅN BOKNING TILL TRANSPORT

Är det första gången du bokar transport? Det kan kännas som mycket att tänka på, men egentligen är det inte så invecklat. För att undvika missförstånd är det bra att ta reda på vissa saker innan du bokar transporten. Här är en kom-ihåg-lista som hjälper oss att betjäna dig så smidigt och bra som möjligt:

1. Vem är avsändaren? Har du en kundnummer?
2. Har du redan en kontaktperson vid Axel Williamsson?
3. Var ska godset hämtas (avhämtningsadress)?
4. När ska godset hämtas (avhätmningstid)?
5. Hurdant gods vill du transportera (art, storlek, mängd, specialtransport)?
6. Vart ska godset transporteras (leveransadress, kontaktperson, telefonnummer)?
7. När ska godset levereras? (leveranstid)

TRANSPORT STEG FÖR STEG

1. Transporten bokas
2. Vi hämtar godset hos kunden
3. Godset transporteras och följs upp med GPS
4. Godset levereras