Specialtransporter - Williamsson Transport

Specialtransporter

 

 

 

 

TRANSPORTER UTÖVER DET VANLIGA

Axel Williamsson lärde sig att hantera extrema väderförhållanden redan i början av 1950-talet när han körde transporter till Lappland. Kunnandet har hängt kvar i företaget och är under ständig utveckling. Brett, långt, högt eller farligt är inget problem för oss. Vi utbildar personalen kontinuerligt och utrustar bilarna med behövlig utrustning. För tillfället erbjuder vi följande specialtransporter:

Värmetransporter

Våra fordon är utrustade med extratjocka väggar och värmare. Därför kan vi garantera frostfria transporter också vintertid när temperaturerna sjunker under noll grader.

Skrymmande transporter

Vi tar gärna emot uppdrag som förutsätter lastbärare utöver det vanliga. Exempelvis kan vi lasta gods som är upp till 22 meter långt.

Farliga transporter (ADR)

Alla våra bilar är utrustade för att kunna transportera även farligt gods. Med farligt gods avses ämnen eller produkter som har sådana egenskaper att det finns risk för skada på människor, miljö, egendom eller annat gods. Därför är det ytterst viktigt att godset hanteras korrekt under hela transporten. Eftersom frakt av farligt gods kräver specialkunnande och engagemang har alla våra anställda – både chaufförer och transportledning – genomgått ADR-utbildning. Alla fastanställda chaufförer har dessutom ADR-körtillstånd och kan utföra säkra transporter i enlighet med ADR-avtalet (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Vill du veta mer?
Vår säkerhetsrådgivare Sebastian berättar gärna mer.

Ring Mikael