Terminaltjänster - Williamsson Transport

Terminaltjänster

 

 

 

 

VÄRMELAGER OCH TORRA UTELAGER

Vår egen terminal, i anslutning till hamnen i Vasa, står till ditt förfogande. I byggnaden finns en styckegods- och tullterminal, en serviceverkstad med tvätthall samt kontorsutrymmen. Vi kan också hantera och lagerföra stora kollin på gårdsområdet.

TOTALT LAGERYTA 430m²

Varma lager: 147m²
Kalla lager: 283m²

Behöver du lagerutrymme?

Hör av dig till Annica

som kan berätta vilka utrymmen som är lediga just nu.