Suomeksi

Från bokning till transport

Vid bokning av transport kan ni enkelt kontakta Williamsson genom att ringa numret: +358 10 271 1000 eller fylla i vår fraktsedel och sända den till oss.

Ni kan även faxa in beställningen på +358 6 312 0900 eller e-posta beställningen till
För att vi skall kunna betjäna er så smidigt och bra som möjligt samt för att undvika missförstånd ber vi er att ta reda på följande fakta innan beställning:
  1. Avsändare samt eventuell kundnummer
  2. Er kontaktperson på Williamssons
  3. Avhämtningsadress
  4. Tid för avhämtning
  5. Godsets art, storlek och mängd
  6. Leveransadress och kontaktperson samt telefonnummer
  7. Tid för leverans

1. Bokning

 

2. Upphämtning

 av godset hos kunden
 

3. Transport

Vårt GPS-baserade uppföljningssystem ger oss snabb och tillförlitlig information om hur transporten framskrider 


 
 

4. Leverans


Vår målsättning är att varje utförd transport skall utgöra en god referens för nästa uppdrag.