Nödvändiga dokument

Speditions- och transportvillkor

Vi är noga med att följa transport- och speditionsbranschens bestämmelser, avtal och villkor. De viktigaste bestämmelserna i detta avseende är:


Konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg (CMR)

Nordiskt speditörförbunds allmänna bestämmelser (NSAB)

 


Blanketter och anvisningar

Här finns nedladdningsbara blanketter och anvisningar.

 


Certifikat

Vårt mål är att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet i rätt riktning. I enlighet med detta mål använder vi oss av certifikatberättigande system som ett verktyg för utvecklingen av våra transporter och vår verksamhet. Det är viktigt för oss att vi är en del av en hållbar utveckling och att vi utvecklar transportlösningar som sparar resurser och minimerar miljöeffekter så mycket som möjligt.

 

 


Fraktsedel

Har du frågor? Kontakta oss!

2
Annica Fant
VD
Telefon
+358505409407
Strandberg Pontus v2
Pontus Strandberg
Transportplanerare Export
Telefon
+358102711002
Wahlgren Alicia2
Alicia Wahlgren
Transportplanerare Import
Telefon
+358102711003