Om ADR-transporter

Med farligt gods avses ämnen eller produkter som har sådana egenskaper att det finns risk för skada på människor, miljö, egendom eller annat gods. Som farligt gods räknas till exempel aerosoler, målfärger och batterier.

0K0A4710 Photo Christoffer Bjorklund

Transport av farligt gods

Vi har säker och modern utrustning som tillåter oss att transportera farligt gods och våra chaufförer har ADR-utbildning för att säkert kunna transportera farligt gods både inrikes och mellan länder.
 
Farligt gods delas in i olika grupper i enlighet med FN:s bestämmelser om ADR-transport och till farligt gods räknas allt från tvättmedel för industrin till kosmetikprodukter.


Vid transport av farligt gods är det avsändarens ansvar att fylla i DGD-blanketten. Blanketten hittar du på sidan Dokument. Om du har frågor om ADR-transporter, kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Kontakta oss
3
Mikael Weckstrom
Försäljningschef
Telefon
+358500171600
2
Annica Fant
VD
Telefon
+358505409407
Strandberg Pontus v2
Pontus Strandberg
Transportplanerare Export
Telefon
+358102711002